Email Eπικοινωνία

info@sarridou-insurance.gr

Τηλ. Επικοινωνίας

+30 6949 974 368,+30 2510 517 875

Ακολουθήστε μας:

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Με αφορμή της Παγκόσμια μέρα Ιδιωτικής Ασφάλισης, που γιορτάζεται στις 11 Νοεμβρίου, θα δούμε την σημαντικότητα και σπουδαιότητα αυτού του θεσμού μέσα στην κοινωνία και στην ανάπτυξη αυτής. Τί είναι όμως η ασφάλεια? Η λέξη “Ασφάλεια” υπονοεί τη λέξη “Ασφάλιση”, η οποία αναφέρεται στην Πρόληψη / Προστασία παρέχοντας ένα αίσθημα Διασφάλισης απέναντι σε κινδύνους που μπορεί να επέλθουν είτε από ανθρώπινη αμέλεια, είτε από ανωτέρα βια, είτε από τυχαίο γεγονός. Η Ασφάλεια είναι ένα αίσθημα βεβαιότητας ότι είμαστε προετοιμασμένοι για το πιθανό ή το αναμενόμενο, καθώς θωρακίζουμε ή/και βελτιώνουμε την ποιότητα της ζωή μας μέσω της Ασφάλισης. Η σχέση Ασφάλειας – Ασφάλισης είναι αδιαίρετη. Συνδετικός κρίκος αυτής της σχέσης αλλά και στόχος είναι η ασφαλιστική συνείδηση, οποία στηρίζεται σε τρεις αξίες: την Ευθύνη (ατομική και συλλογική), την Πίστη (σχέση εμπιστοσύνης) και το Έργο (δράση και απόδοση). Αυτή είναι και η βάση των Αξιών του Σκοπού της Ασφάλισης.

  Συνεχίζοντας με την Ασφάλιση, η οποία είναι συνδεδεμένη με την έννοια της ευημερίας , έχει ως Αποστολή την διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης (συνύπαρξη με ίσα δικαιώματα / ευκαιρίες στην εκπαίδευση και στην εργασία)

της χρηστής διακυβέρνησης (ακεραιότητα και διαφάνεια στην λειτουργία των θεσμών στις κοινότητες),

της ποιότητας στην καθημερινότητα (αντιμετώπιση της φτώχειας και τη μέριμνα για υγεία),

της αειφορίας (προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, της κλιματικής ισορροπίας),

της ανάπτυξης (δημιουργική επιχειρηματικότητα που ενισχύει την πραγματική οικονομία και δίκαιη κατανομή πόρων).

Χωρίς την Ασφάλιση, ο σύγχρονος κόσμος θα άνηκε μόνο στους πλούσιους. Το σπίτι ως περιουσία δεν θα ήταν εφικτό για τους περισσότερους ανθρώπους καθώς δεν μπορούσαν να το αγοράσουν χωρίς δάνειο αλλά ακόμη και μετά την αγορά δεν θα μπορούσαν οικονομικά να ανταπεξέλθουν σε κάποιο ζημιογόνο γεγονός όπως πλημμύρες, σεισμό, φωτιά και άλλες φθορές. Η χρήση αυτοκινήτου θα ήταν προνόμιο των λίγων, γιατί σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος δεν θα μπορούσαν να επιδιορθώσουν το όχημα τους και σε περίπτωση δικής τους υπαιτιότητας θα αδυνατούσαν να αποζημιώσουν τους ζημιωθέντες τρίτους. Στην υγεία και στη σύνταξη, η παγκόσμια οικονομία θα λύγιζε προσφέροντας ένα μικρό ποσό στην τρίτη ηλικία και μια βασική περίθαλψη στους πολίτες της, με αποτέλεσμα η ανάγκη για αποταμίευση θα ήταν πολύ μεγάλη και η κατανάλωση θα έπεφτε κατακόρυφα. Οι βιομηχανίες και οι επιχειρήσεις απλά θα υπήρχαν, απρόθυμες για οποιοδήποτε ρίσκο ή καινοτομία καθώς μια λάθος εκτίμηση ή κάποιο σφάλμα θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο για την βιωσιμότητα τους.

  Η Ιδιωτική Ασφάλιση, μέσα από  μια σειρά Στόχων που εξυπηρετούν αυτή την Αποστολή, μπορεί να συνεισφέρει  σημαντικά στην ευημερία των πολιτών και των κοινωνιών. Υπό τις δύσκολες συνθήκες αβεβαιότητας, περιπλοκότητας και βίαιης επιτάχυνσης στις οποίες ζούμε, η Ιδιωτική Ασφάλιση αξίζει και οφείλει να αναγνωριστεί για την αναγκαιότητά της σε μια ανοικτή οικονομία και κοινωνία, όντας αδιάλειπτα κοντά στον ασφαλισμένο της, στις ανάγκες και στις ανησυχίες του. Οι ασφαλιστικές εταιρείες στηρίζουν την Παγκόσμια Οικονομία, επενδύουν τρισεκατομμύρια σε μετοχές, ομόλογα και ακίνητα.

  Η συνεισφορά της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην ελληνική οικονομία είναι καταλυτική. Σε επίπεδο διαβίωσης πολιτών και κοινωνικής σταθερότητας, προσφέρει σταθερότητα του επιπέδου διαβίωσης και της ποιότητας ζωής (π.χ. μετά από ατύχημα, ασθένεια, κλοπή κ.λπ.), αντιμετωπίζει κοινωνικές προκλήσεις, όπως η γήρανση του πληθυσμού και η κλιματική αλλαγή, δημιουργεί κίνητρα για την πρόληψη κινδύνων συμβάλλοντας στη δημόσια ασφάλεια και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων με πιο αυστηρές προδιαγραφές ασφάλειας. Σε επίπεδο επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης, προσφέρει πιο αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων, διευκολύνει τις πιστώσεις και το εμπόριο, υποστηρίζει την επιχειρηματική και οικονομική ανάπτυξη, αποτρέπει την χρεοκοπία προσφέροντας οικονομική ασφάλεια. Σε επίπεδο Δημοσίου και μακροοικονομικών επιδόσεων, μετριάζει το βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας προς τους πολίτες μέσω των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, προωθεί την αποτελεσματική λειτουργία των αγορών κεφαλαίων και αναβαθμίζει την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, κινητοποιεί εγχώριες αποταμιεύσεις και προωθεί τη χρήση τους σε μακροχρόνιες επενδύσεις και τέλος συμβάλλει στη διαχρονική εξομάλυνση της συνολικής κατανάλωσης.

  Η ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα συμβάλει πολύπλευρα στην οικονομία και στη σταθερότητα του επιπέδου διαβίωσης των πολιτών και αυτό αποδεικνύεται με 1.690.972 ατομικά, 6.021 ομαδικά συμβόλαια και €1,40 δισ.αποζημιώσεων στον κλάδο ασφάλισης ζωής το 2018, με 4.706.741 συμβόλαια και €463 εκατ. αποζημιώσεων
στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων το 2017, με 1.301.783 συμβόλαια και €262 δισ. ασφαλισμένης αξίας στον κλάδο ασφάλισης περιουσίας το 2017. Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας στην Ελλάδα συνέβαλε με €614 εκατ. στις δαπάνες υγείας των ασφαλισμένων πολιτών το 2017 . Η συνολική συμβολή του κλάδου ιδιωτικής ασφάλισης στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ)  εκτιμάται σε €4,1 δισ. (2,2% του ΑΕΠ) το 2018. Η συνολική συμβολή του κλάδου ιδιωτικής ασφάλισης το 2018 στην εγχώρια απασχόληση  εκτιμάται σε 70,9 χιλ. θέσεις εργασίας (ή 1,9% της συνολικής απασχόλησης της χώρας) . Η συμβολή του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης στα δημόσια έσοδα το 2018 εκτιμάται σε €865 εκατ. και συμπεριλαμβανομένων και των προκαλουμένων επιδράσεων, η συνολική συνεισφορά στα δημόσια έσοδα (φόροι και εισφορές) εκτιμάται σε €1,65 δισ.

 Τέλος, ο βαθμός διείσδυσης της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην ελληνική κοινωνία παραμένει χαμηλός σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο σύγχρονος κόσμος της ασφαλιστικής αγοράς αξίζει και οφείλει να αποδεικνύει ότι Ημέρα της Ιδιωτικής Ασφάλισης είναι η κάθε ημέρα και η κάθε στιγμή, γιατί το Μέλλον υπάρχει μέσα από την Ιδιωτική Ασφάλιση και όπως έλεγε και ο Φίλιππος Μωράκης: “Το πολυτιμότερο Αγαθό στη Ζωή του Ανθρώπου είναι η Ασφάλιση”.

Tags :
ασφάλισης,θεσμός,ιδιωτικής

Κοινοποίησε το!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Σαρρίδου Δέσποινα

Στόχος και αποστολή μας είναι να σας εξυπηρετήσουμε υπεύθυνα με τα κατάλληλα ασφαλιστικά προγράμματα. Να ανταποκρίνονται στις ρεαλιστικές σας ανάγκες με γνώμονα το βέλτιστο οικονομικό κόστος.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο newsletter μας